SAL8162, Act: R°13.3-V°13.1 (14 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°13.3-V°13.1  
Act
Date: 1500-07-11

Transcription

2023-11-12 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) schuld(ers) hebben malcande(re)n ghelooft oft/
e(n)nich van hen in naecomen(de) tijden voir de voirs(creven) lijft(ochten)/
het wa(r)e voir de jairlijcsche betalinghe oft bewijsenisse/
der selv(er) meer oft voirder ghepraempt wordde oft belast/
dan dande(r) dat sij die costen en(de) lasten malcande(re)n
//
te ghelijke te hulpen draghen alsoe wel costen van/
rechte als ande(re) met condicien oft deen van hen va(n)/
sijne(n) ghedeelte bereet wa(r)e van betalinge(n) af te leggen(e)/
oft te assigneren(e) en(de) dande(re) niet en(de) dair bij e(n)nige/
schade ghebuerde dat die ghebreckelijke die schade/
allene ghelden en(de) draghen sal sond(er) fraude en(de) arge/
list ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus