SAL8162, Act: R°207.1 (307 of 489)
Search Act
previous | next
Act R°207.1  
Act
Date: 1501-02-10

Transcription

2022-11-06 by Jos Jonckheer
Cont zij allen lieden dat dierick vander borch/
zone henricx vander borch t(er) eenre en(de) de voirsienige/
he(re) her lodewijck pynnock ridde(r) he(re) tot velpen ter/
nyeuwerhorst rait en(de) hoofmeest(er) ons gened(ichs) hee(re)n/
eertsh(er)toghen ph(ilip)s (et)c(etera) meye(r) des(er) stad van loeven(e)/
t(er) ande(r) zijden in p(rese)ncia hebben openbairlijck gekynt/
ende gelijdt dat zij met malcande(re)n ov(er)comen/
en(de) eenswordden zijn voe(r) hen hue(re)n erven ende/
nacomelinghen als van dien thien rijns guld(en)/
erflijck dair inne jan willems airt vand(en) hove/
(christ)iaen de nausnyde(re) aelbrechts tants en(de) airt scrijne/
verbonden staen met scepen(en) brieven van loeven(e) dair op/
gemaict anno xiiii[c] lxxxv no(vem)[br(is)] pe(nulti)[ma] aen jouffr(ouwen) ka(tlij)[nen]/
wijlen van groesbeke wed(uw)[e] wout(er)s wijlen vynck welcke/
erfrinte mits successien den voirs(creven) diericke vand(er) borch/
als erfgename der voirs(creven) wijlen jouffr(ouwen) katlijnen van/
groesbeke in zijn deylinghe gevallen zijn en(de) vanden/
acht(er)stelle van xiiii ja(r)en der selv(er) x rijns gul(den) erflijck/
inden iersten dat de voirs(creven) h(er) lodewijck pynnock voe(r) de/
selve p(ri)ncipale erfrinte van x r(ijns) gul(den) en(de) voe(r) dacht(er)stel/
der selv(er) erfrinten den voirg(enoemde) diericke geven en(de) betalen/
sal vijftich r(ijns) gul(den) te xx stuv(er)s tstuck en(de) iii pl(acken) den st(uver) tot/
vie(r) t(er)mijnen te betalene Te weten(e) een vie(re)ndeel dair/
af t(er) stont ii[te] vie(re)ndeel dair af ts(in)t jansmisse naistc(omende)/
tderde vie(re)ndeel dair af te loeven(en) kersmisse v(er)volgen(de)/
en(de) tvierde vie(re)ndeel dair af ter kersmisse dair naist v(er)volgen(de) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met condicien oft de voirs(creven) her/
lodewijck pynnock enigen t(er)mijn ombetailt liet ov(er)/
gaen dat in dien gevalle de voirs(creven) dierick blijven/
sal int recht vand(en) scepen(en) brieve der voirg(eruerde) x r(ijns)/
gul(den) erflijck en(de) metten acht(er)stelle van xiiii jairen/
voirs(creven) gelijck de selve dierick dien erfbrief opten/
dach van heden heeft ende om den voirs(creven) hee(re)n/
lodewijcke pynnock in desen te besorghen soe sal heeft/
de voirs(creven) dierick den voirg(eruerde) erfbrief gestelt onder/
wet om dien den voirg(enoemde) he(re)n lod(ewijck) pynnock ov(er) te/
geven(e) zoe wa(n)neer dleste payement voirs(creven) betailt/
sal zijn cor(am) buetsselle boechout februarii x
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Add. 1
LanguageLatinum

Transcription

2022-11-06 by Jos Jonckheer
Nycholaus vand(er)/
gouwen maritus/
josine joly rel(i)c(te)/
theo(dor)[(us)] q(uon)d(am) vand(er)/
borch ...ii ...?
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Add. 2
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-06 by Jos Jonckheer
It(em) claes vand(er)/
gouwen heeft/
gelooft t(er) ordinan(cien)/
vand(er) stadt alzoe/
verre alsme(n) bevonde/
dat de penn(ingen) in/
des(en) (con)tracte beghre(pen)/
nae uutwijsen(e)/
(vanden)? selve(n) (con)trate/
(betaelt) wa(re)n den/
principale(n) brieff/
die hem op hed(en)/
weder gelev(er)t es/
te a(n)nichile(re)n en(de)/
te nyeute te/
doen(e) cor(am) berge/
baets nove(m)br(is)/
xii a(nn)[o] xv[c] ix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-09 by kristiaan magnus