SAL8162, Act: R°21.1 (24 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°21.1  
Act
Date: 1500-07-30

Transcription

2023-11-01 by Jos Jonckheer
Item cornielijs jacobi bedel inde eerw(er)dighe univ(er)siteit/
van loeven(e) renu(n)cians (et)c(etera) heeft gekynt en(de) gelijdt/
dat hij van hier uut(er) came(re)n gedragen en(de) ontfange(n)/
heeft eenen brief spreken(de) van xii ponden grooten/
vlaems erf(elijc) die alh(ier) onder scepen(en) van loeven(e)/
gesedt is in een ronde dooze dair op gescreven/
steet facultas arciu(m) meest(er) pet(er) duret en(de)/
gielijs van hoeye om hem dair mede van wegen/
der faculteit van arten ind(er) voirs(creven) univ(er)siteit en(de)/
de porcie der selv(er) faculteit dair mede te/
v(er)volgen en(de) tontfaene heeft dair o(m)me de selve/
corniel(ijs) renu(n)c(ians) ut(supra) gelooft den voirs(creven) erfbr(ief) metten/
a(n)nexe ongecancelleert en(de) ongeschynt wedero(m)me/
alh(ier) inde voirs(creven) te bringhen gelijck hij alh(ier) gebracht/
is bynnen eend(er) maent naistc(omende) cor(am) tymple/
hoeven julii penultima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus