SAL8162, Act: R°219.1 (321 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°219.1  
Act
Date: 1501-02-06

Transcription

2022-11-28 by Jos Jonckheer
Nae dien symoen bellens vorste(r) ons genad(ichs) hee(re)n deser/
zijnre stadt van loeven(e) te div(er)schen stonden den rade/
vander selver stadt te kynne(n) gegeve(n) hadde hoe hij ten/
v(er)suecke joes van roesenbeke wissele(re) der selver stadt in/
hachten gehadt hadde zeke(re) innegeseten(en) der stadt van dyest/
voe(r) die voldani(n)ge vander co(m)mer van luydick die de/
selve van dyest tachter en(de) schuldich wa(r)en en(de) wes v(er)volge/
hij aenden selven joesen dede om sijn costen die de selve van/
te sijne(n)t v(er)teert hadden soe en conste hij tot egheender/
betalingen gecomen beghe(re)ne daero(m)me den selven onderwesen/
te hebben(e) dat hij hem vand(en) selven costen voldade oft dat/
die hee(re)n hem wesen waer hij de selve zijn costen v(er)halen/
soude Die voers(creven) joes antw(or)den(de) seyde dat die van dyest/
toegeseyt hadden de selve costen te betalen(e) ende meynde/
midts dien de selve ongehoud(en) te zijne hem des gedraghen(de)/
totter wedt Ende soe werdde bijder stadt uutgesproken/
en(de) get(er)mineert dat de voers(creven) joes symoen(e) op sijn geysschte/
costen v(er)leggen soude vijff rynssche gulden(en) totten viven/
bij hem voe(r) den selve(n) daer op gegeve(n) zij souden hem ter/
hant staen en(de) selve soe vele doen dat hij vanden thien/
r(ijnssche) gulden(en) betaelt soude wordden het wa(r)e van dien van/
dyest oft vander stadt alhier Act(um) in (con)silio cor(am) ambobus/
burg(imagistr)[is] et aliis de (con)silio febr(uarii) vi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus