SAL8162, Act: R°25.1 (28 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°25.1  
Act
Date: 1500-08-08

Transcription

2023-11-08 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat h(er) lodewijck scrybaens sone claes scrybaens/
religieux des godshuys van sinte gertruyden te loeven(e) heeft sonder/
e(n)nich wederroepen geconstitueert gestelt en(de) geordineert volcomen/
macht procuratie auctoriteyt gegeven hee(re)n janne van wolmont/
prieste(r) proost der kercken van onser liever vrouwen taerschot te/
manen teysschen opte bue(re)n ende tontfanghen(e) alsulcke acht(er)stellige/
lijffrinten van alsulke sesse rynsschegulden(en) lijftochten tsjaers/
als den voers(creven) hee(re)n lodewijcken uuyt saken van sesse rynssche/
gulden(en) lijftochten tsjaers staen(de) tot sijne(n) live opde stadt en(de) hue(re)/
innegeseten(en) heffen(de) gevallen en(de) v(er)schenen totten daghe van heden/
zijn de selve acht(er)stellighe rinten met rechte te v(er)volghen(e) te/
v(er)antw(er)dden(e) (et)c(etera) quijtan(cie) te gheven(e) in forma promitt(ens)/
rat(um) renu(n)cians cum (com)p cor(am) ijssche burg(imagistr)[o] boechout baets/
scabinis augusti viii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus