SAL8162, Act: R°25.2 (29 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°25.2  
Act
Date: 1500-08-08

Transcription

2023-11-08 by Jos Jonckheer
Allen dat de voers(creven) hee(re) lodewijck scrybaens heeft sonder e(n)nich/
wederroepen geconstitueert gestelt en(de) geordineert joesen van/
roesenbeke nu tertijt wissele(re) der stadt van loeven(e) te mane(n)/
teysschen opte bue(re)n ende tontfanghen(e) alsulken sesse rynssche/
gulden(en) lijftochten tsjaers als de voers(creven) hee(re) lodewijck tot sijne(n)/
live jaerlijcx opde voers(creven) stadt van loeven(e) ende hue(re)n ingeseten(en)/
heffen(de) is met zeke(re)n brieve(n) van loeven(e) daerop gemaect vander/
daet xiiii[c] lxxix prima marcii deen helicht daeraff opden yersten/
dach septembris ende dander helicht opden yersten dach van meert/
te betalen(e) de selve rinten met rechte te v(er)volghen(e) quijtan(cie)/
te gheven(e) compositie (et)c(etera) promitt(ens) rat(um) renu(n)cians reserveren(de)/
nochtans de selve h(er) loyck sijn actie inde acht(er)stellighe pachten/
totten daghe toe van heden gevallen en(de) v(er)schenen cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus