SAL8162, Act: R°27.2-V°27.1 (38 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°27.2-V°27.1  
Act
Date: 1500-08-11

Transcription

2023-11-12 by Jos Jonckheer
Want ten v(er)volge barbe(re)n van arenberghe weduwe/
reyners wijlen van hoelair geleydt zijnde uut/
machte van scepen(en) brieven van loeven(e) voe(r) hue(r)/
wettich gebreck van twee rijns gul(den) erflijck onder/
den ande(re)n tot allen den goeden beide en(de) erve jans/
wijlen van bruesselle wair die belegen zijn gescreven/
is geweest aen den meye(re) van thield he(re)nt oft/
zijnen stadhoude(re) te thieldonck en(de) v(er)socht der/
selv(er) weduwen te leve(re)n alle de voirs(creven) goede en(de)/
te bedwingene de erfgenamen en(de) pechteners/
der goeden desselfs wijlen jans van bruesselle en(de)/
alle ande(re) handen dair aen slaen(de) die te lichten/
en(de) af te doene bij alsoe oft de voirs(creven) erfgename(n)/
de wynnen oft yemant and(er)s dair jegen yet
//
hadden willen seggen oft de voirs(creven) scepen(en) brieve(n) invalide(re)n/
dat zij des teenen zeke(re)n dage dair toe gestelt op/
heden dienen(de) mits uutstelle van genechten te loeven(e)/
comen wa(r)en rechts plegen Aldair de voirs(creven) wederp(ar)tien/
niet comen en zijn noch ande(re) van hue(re)n wegen he(re)n/
lambrecht van hoelair p(rie)ste(r) als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) barba(r)en/
zijnder moeder comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)suekende/
soe wijsden de he(re)n scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
voe(r) een vo(n)nisse ierst gevisiteert trescript jans boene/
meyers van he(re)nt die c(er)tificeerde onder zijn hanteeken/
dat hij dexecucie vand(en) voirs(creven) versueckbrieven gedaen hadde/
en(de) p(ar)tien dach van rechte besceiden bij alsoe de voirs(creven) weder/
partien vand(en) geleydden niet en quamen te opstaene van/
meye(re) en(de) scepen(en) datmen de voirs(creven) geleydde vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van hue(re)n beleyde/
zoe v(er)re dat noch voe(r) hen comen is cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus