SAL8162, Act: R°30.2-V°30.1 (44 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°30.2-V°30.1  
Act
Date: 1500-08-14

Transcription

2023-11-14 by Jos Jonckheer
Item den voirs(creven) scepen(en) brief van xxv rijns gulden(en)/
erflijck op welcke erfrinte onder meer ande(re) goeden/
en(de) rinten de voirs(creven) jouffr(ouwe) anthonijne geduwarijt/
en(de) bevasticht is nae inhouden vand(er) huwelijcker/
vorweerden der selv(er) jouffr(ouwen) anthonijnen sal blijve(n)/
liggen(de) onder scepen(en) tot behoef des voirs(creven) jorijs/
de hont en(de) jouffr(ouwen) anthonijnen zijnd(er) huysvr(ouwe) t(er)/
eenre en(de) der voirg(enoemde) jouffr(ouwen) katlijnen molenpas/
tot behoef van huer(er) tocht pet(er)s vand(en) zande/
denijs melgiers geheeten laukens en(de) vrancx/
willemair tot behoef van huer(er) erflicheit om den/
voirs(creven) erfbrief bij elcken vand(en) voirs(creven) p(ar)tien tot behoef/
als vo(r)e te gebruykene om de jairlijcke betalinge/
en(de) vasticheit der voirg(eruerde) erfrinten te eysschen(e)
//
en(de) te gecrijgene behoudelijck dat alle de/
voirs(creven) p(er)soenen gheen vand(en) voirs(creven) p(ar)tien/
aen den voirs(creven) erfbrieve en sal moegen gaen/
noch gebruyken dan in p(rese)ncien van allen den/
voirs(creven) p(ar)tien en(de) t(er) meerder zekerheit hebben/
de selve p(ar)tien p(ar)tien malcande(re)n toegeseet/
en(de) gelooft [renu(n)cierende] tallen tijden als enich van hen dien/
te doen sal hebben opder stad huys van loeven(e)/
te comen(e) om alsoe samentlijck totte(n) voirs(creven)/
erfbrieve te gaene en(de) te orbe(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Add. 1

Transcription

2023-11-14 by Jos Jonckheer
desen erfbrief/
van viventwin/
tich rijns gul(den)/
salmen vynden/
inde gemeyn/
scappreede vand(er)/
derder came(re)n/
in een cleyn/
dooze
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-09 by kristiaan magnus