SAL8162, Act: R°36.3-V°36.1 (47 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°36.3-V°36.1  
Act
Date: 1500-08-14

Transcription

2023-11-20 by Jos Jonckheer
It(em) al eest zoe dat de voirs(creven) m(eester) barth(elmeeus) dobbel/
geluften heeft vand(er) voirs(creven) scult van xl(½) rijns/
gul(den) soe is nochtans cond(iti)[e] en(de) vorw(er)de dat/
de voirs(creven) willem le(m)mens aen den voirs(creven) meest(er)/
barth(elmeeus) ruyssche gestaen sal eens te betalene/
de so(m)me van xl(½) rijns gul(den) en(de) de selve xl(½)/
rijns gul(den) eens betailt zijnde salmen beide
//
de voirs(creven) geluften te nyeute doen en(de) is te weten(e)/
dat de voirs(creven) schult spruyten(de) compt uut zaken/
vanden coope van eenen waghen met drie p(er)den/
die de voirs(creven) willem le(m)mens tande(re)n tijden/
gecocht heeft gehadt tegen henr(icke) bielien/
zweer des voirs(creven) meest(er) barth(elmeeus) de ruyssche/
voe(r) de so(m)me van xlii rijns gul(den) van welcken/
xlii r(ijns)gul(den) gecort zijn xxx stuv(er)s als voe(r) de/
costen vand(en) selven p(er)den en(de) welcke xl(½) rijns/
gul(den) de voirg(enoemde) meest(er) barth(elmeeus) met zijne(n) beleyde/
gedaen totten goeden des voirs(creven) bielien zijns/
zweers met rechte uutgewo(n)nen heeft alsoe hij/
te kynnen gegeven heeft coram eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus