SAL8162, Act: R°4.2-V°4.1 (4 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°4.2-V°4.1  
Act
Date: 1500-07-01

Transcription

2023-11-19 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan de maubeert meest(er) eustas/
vand(er) hoeven secretar(is) der voirs(creven) stad van loeven(e) willem/
van pulle en(de) pet(er) de verwe(re) die metten testamente/
en(de) uut(er)sten wille pauwels wijlen de verwe(re) geordineert en(de)
//
gestelt zijn [zoe wij verstaen] te wesen momboirs en(de) regeerders vanden/
wettighen kynde(re)n des voirs(creven) pauwels wijlen de verwe(re)/
en(de) hue(re)n goeden hebben uut machte vander selv(er)/
momborien geconst(itueert) gestelt en(de) geordineert ende/
met desen jegenwoirdighen l(ette)ren constitue(re)n stellen en(de)/
ordine(re)n hue(r) p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s henr(icke) vanden/
hulse rintm(eeste)r tslants van r airschot (et)c(etera) goerijs goeder/
toys rintm(eeste)r tot velpe pete(re)n willems zone henr(icx)/
willems [janne van udekem] gheerde dueghens [beide] voirsprake claes ghielijs/
meye(r) van hev(er)le willem(me) van leefdale jacoppe wittemans/
aut in allen der selv(er) momborien zaken questien gescillen/
en(de) bederven die zij uut zaken vander voirs(creven) momborien/
alsnu uutstaen(de) hebben oft namaels hebben zullen/
moeghen in aenlegg(er)s oft v(er)w(er)d(er)s stad hoed(anich) die/
zijn Geven(de) en(de) v(er)leenen(de) (et)c(etera) in forma P(ro)mitten(tes)/
rat(um) Cu(m) compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] cor(am) schoonvorst burg(imagistr)[o]/
tymple buetsselle scabinis julii p(ri)ma
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus