SAL8162, Act: R°40.2 (53 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°40.2  
Act
Date: 1500-08-21

Transcription

2023-11-13 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat pet(er) de naen meye(r)/
jan van dormale jan bodde en(de) meerten ghielijs/
nu t(er) tijt regeerders en(de) meest(er)s der bruederscap van/
sint joos inder kercken vand(er) wittejouffr(ouwen) te loeven(e)/
hebben inden name en(de) van weghen der selver/
bruederscap geconstitueert gestelt en(de) geordineert/
en(de) met desen jegenwoirdighen l(ette)res constitue(re)n/
stellen en(de) ordine(re)n der selv(er) bruederscap p(ro)cur(eur)s en(de)/
voirgang(er)s robbeerde loenijs voirsprake willem(me) van/
leefdale jacop witteman airde van vroenhoven henr(icke)/
van raveschote jannes de vos aut in alle der selver/
bruederscap zaken geschillen en(de) bederve(n) die de voirs(creven)/
bruederscap alsnu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben/
sal moegen in aenlegg(er)s oft verw(er)d(er)s stad hoed(anich) die zijn/
in for(ma) P(ro)mitt(entes) rat(um) Cu(m) compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] cor(am) ijssche/
burg(imagistr)[o] hoeven baets scab(inis) augusti xxi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus