SAL8162, Act: R°9.1 (6 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°9.1  
Act
Date: 1500-07-06

Transcription

2023-11-14 by Jos Jonckheer
Cont zij allen lieden dat gheert de cock soene wijlen thomaes/
en(de) weyn stevens soene claes stevens in p(rese)ntia hebben genomen/
en(de) bekynne(n) genome(n) te hebben(e) van brueder ja(n)ne collaerts/
als p(ro)cur(eur) en(de) voergange(r) des godshuys van tshertoghendale de grain/
de thiende desselfs godshuys gelegen ter lanen Te houden(e)/
te hebben(e) ende te gebruycken(e) van halff meye lestleden/
eene(n) t(er)mijn van zesse ja(r)en lanck due(re)nde deen nae dande(r)/
sonder middel volghen(de) Elcx jaers dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) o(m)me/
drieen(de)twintich en(de) een halff mudden rocxs twintich ende/
een halff mudde even(en) ende drie mudde ghersten Elcx grains/
goets en(de) payabels met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt/
der maten van ov(er)ijssche alle ja(r)e tsint andriesmisse ap(oste)ls/
vallen(de) ende ombegrepen tonser liever vrouwen lichtmisse/
daer nae volghen(de) volbetaelt te sijne ende int voers(creven) godshuys/
van tshertoghendale te leve(re)n jaerlijcx den voers(creven) t(er)mijn lanck/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)m Item is condicie oft e(n)nighe tempeesten/
gebuerden aende voers(creven) thienden bynne(n) den voers(creven) t(er)mijne(n) het/
wa(r)e van donde(r) blixem haghelslaghe oft dier gelijcke datmen/
dat den pechtene(re)n cortten sal aen hen pechtinghe gelijck ande(re)/
van gelijcken boven en(de) beneden Ende hieraff hebben gelooft/
de voers(creven) gheert en(de) yweyn vander eender helicht malcande(re)n/
gelooft te ontheffen(e) Ende alle dese vurw(er)den (et)c(etera) cor(am) h(er)meys/
boechout julii vi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus