SAL8162, Act: R°9.2 (7 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°9.2  
Act
Date: 1500-07-04

Transcription

2023-11-14 by Jos Jonckheer
It(em) katlijne scocx wed(uwe) jans wijlen de jonghe heeft dach/
van verantw(er)den ghenome(n) opde aensprake reyneers de cock/
scrij(n)mak(er)s ende henrick de raveschote als p(ro)cur(eur) aert meys/
ghed(aen) hebben van hed(en) in viii daghen naestc(omende) te mistijde/
cor(am) h(er)meys tymple hoeven buetssele boechout julii iiii[ta]/
vid(elicet) die sabbati
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus