SAL8162, Act: V°112.1 (179 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°112.1  
Act
Date: 1500-11-26

Transcription

2022-07-30 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne] van hofstade/
weduwe he(re)n zeghers wijlen vand(en) heetvelde cu(m) tut(ore)/
heeft in alder bester formen en(de) manie(re)n zoe dat nae/
recht best mach dienen en(de) behoiren geconst(itueert) gestelt/
en(de) geordineert volcomen macht p(ro)cu(ra)cie aucto(r)iteit/
en(de) zunderl(inge) bevel gegeven sond(er) enich wederroepe(n)/
hue(r) p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s henr(icke) van balen willem(me)/
belcx adriane belcx zijnen zone aut thoenre/
des(er) l(ette)ren om inden name en(de) van wegen der/
voirg(enoemde) const(itueerder) huer(er) absen(cien) niet wederstaen(de) een/
wynhof metten huysen hoven schue(re)n stallen/
wynnen(de) landen beempden eeussellen ende/
allen den toebehoirten geheeten thof te mispeldonck/
gelegen inde p(ro)chie van bonheyde der selv(er) (con)st(itueerder)/
toebehoiren(de) voe(r) de wet ald(air) met rechte op/
te draghen en(de) wettelijck dair af te v(er)thijden/
de heylighegheestmeest(er)s vand(en) heylige(n) gheeste van/
s(in)[te] pet(er)s te mechlen tot behoef vand(en) selve(n) heylighe(n)/
gheeste met alle solempniteiten van rechte dair/
toe dienen(de) na costume vand(er) plaetsen dair de/
voirs(creven) goede gelegen zijn dair inne te goeden te/
vastighen en(de) te erven wairscap en(de) gelufte van/
genoechdoen dair af te geloven(e) de pe(n)ni(n)ge(n) vand(en)/
voirs(creven) v(er)coope comen(de) aen de voirs(creven) heyligegheestmeest(er)s/
te manen teysschen op te bue(re)n en(de) tontfanghen/
Quitan(di) (et)c(etera) dair voe(r) te panden (et)c(etera) composicie/
(et)c(etera) de selve pe(n)ni(n)gen met rechte te v(er)volgen/
en(de) te bedingen die te wynnen (et)c(etera) thoenisse/
(et)c(etera) te replice(re)n (et)c(etera) en(de) alle pointen (et)c(etera) et g(e)n(er)alit(er)/
P(ro)mittens rat(um) imp(er)petuu(m) sub obliga(ti)[o(n)e] o(mn)i(u)m bonor(um) p(rese)nc(ium)/
et futuror(um) alle tghene des bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur)s a(ut) in des/
voirs(creven) is en(de) des dair aen cleven mach opgedrage(n) v(er)thegen/
gegoedt gelooft ontf(angen) en(de) gedaen sal wordden in enig(er) manie(re)n absq(ue)/
compu(tati)[o(n)e] cor(am) ijssche burg(imagistr)[o] buetsselle boechout no(vem)[br(is)] xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus