SAL8162, Act: V°12.2 (13 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°12.2  
Act
Date: 1500-07-03

Transcription

2023-11-09 by Jos Jonckheer
Navolgen(de) der t(er)mi(n)acien [octobr(is) xxiiii lestleden] inden raide deser/
stad van loeven(e) uutgesproken en(de) get(er)mineert/
tusschen janne schats barbier als man en(de)/
momboir katlijnen van brakel geheeten van/
alongez zijnder huysvr(ouwe) na(tuer)lijcke dochter gheerlijcx/
wijlen van brakel t(er) eenre en(de) joose van/
oirbeke t(er) ande(r) zijden en(de) oick navolgen(de) der/
acten onlancx leden inden leenhof van brabant gegeven/
sijn de voirs(creven) partien wedero(m)me op heden bijden/
voirs(creven) raide gecompareert uut zaken der questien/
vanden brieven inde voirs(creven) ierste t(er)mi(n)acie begrepen/
Soe is op heden alnoch uutgesproken ende/
get(er)mineert dat de voirs(creven) joos van oirbeke/
sculdich sal zijn alle bescheet van brieven aengaen(de)/
der zaken dair questie af [is] alh(ier) te bringhen ond(er)/
wet nae inhoiden der voirs(creven) t(er)mi(n)acien en(de)/
om dat te doene [heeft] de voirs(creven) joos va(n) oirbeke/
dach genomen op in vrydaghe naistcomen(de)/
voe(r) den voirs(creven) raide act(um) in cons(ili)[o] cor(am) ambob[(us)]/
burg(imagistr)[is] et plu(r)ibus aliis de cons(ili)[o] julii iii/
videl(ice)t ip(s)o die vener(is)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus