SAL8162, Act: V°19.2 (21 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°19.2  
Act
Date: 1500-07-24

Transcription

2023-11-01 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat jouffr(ouwe) joha(n)ne noels geheeten/
co(m)menaerts beghijne heeft sonder e(n)nich wederroepen geconst(itueert)/
gestelt en(de) geordineert hue(re)n p(ro)cur(eur) en(de) voergange(r) te/
weten(e) hee(re)n janne van houthem ridde(r) om inden/
name van haer te manen teysschen opte bue(re)n ende/
tontfanghen(e) alsulke acht(er)stelle pachten als hue(r) uuyt saken/
vand(en) voers(creven) xiii r(ins)guld(en) erfflijck totten daghe toe/
van heden gevallen zijn en(de) die te applice(re)n tot behoeff/
vand(en) nussen voers(creven) quittan(cie) daeraff te gheven(e) daer voe(r)/
te pand(en) te daghen te claghen (et)c(etera) promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians)/
Cum p(otes)tate subst(ituendi) cor(am) ijssche burgim(a)g(ist)ro et eisd(em) scab(inis)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus