SAL8162, Act: V°2.2 (2 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°2.2  
Act
Date: 1500-06-27

Transcription

2023-11-19 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat jan mast meye(r) tot pourle/
die met p(ro)cu(ra)cien bij pete(re)n de becke(re) voe(r) de eerba(r)e wijse/
en(de) voirsienighe he(re)n borg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) raidt der/
stad van bruessele vand(er) daet xiiii[c] xcviii xi m(ar)cii/
stilo braban(tie) volcomel(ijc) gemachticht is eenen oft/
meer p(ro)cur(eur)s te moeghen substitue(re)n en(de) heeft uut/
machte vand(er) selv(er) p(ro)cu(ra)cien voirts gesubstitueert gestelt/
en(de) geordineert volcomen macht p(ro)cu(ra)cie aucto(r)iteit en(de)/
zunderlinghe bevel gegeven janne van udekem voirsp(ra)ke/
jacoppe witteman willem(me) van leefdale airde van vroen/
hoven henr(icke) van raveschote aut in allen desselfs/
pet(er)s de becke(re) zaken geschillen en(de) bederven die hij/
alsnu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moeghen in/
aenlegg(er)s oft verw(er)ders stad hoedanich die zijn geven(de) en(de)/
v(er)leenen(de) de voirs(creven) constitueerder den voirg(enoemde) gesubstitueerde(n)/
aut thoenre des(er) l(ette)ren volcomen macht (et)c(etera) in forma mel(iori)/
Promittens rat(um) Cum compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] cor(am) buetsselle/
burg(imagistr)[o] h(er)meys boechout scabinis junii xxvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus