SAL8162, Act: V°212.2-R°213.1 (313 of 489)
Search Act
previous | next
Act V°212.2-R°213.1  
Act
Date: 1501-02-15

Transcription

2022-11-10 by Jos Jonckheer
Item jan del herbe geheeten lombairdeal nu t(er) tijt meye(r)/
van bouleer deseurtrain in p(rese)ncia heeft gekynt en(de) gelijdt/
dat claes van wynghe vleeschouwe(r) dat claes van/
wynghe vleeschouwe(r) hem met gereeden pe(n)ni(n)gen afgecocht/
heeft de helicht van allen alsulcken scapen en(de) la(m)me(re)n/
gedragen(de) tsamen omtrint hondert stucken luttel myn/
oft meer elck par voe(r) en(de) o(m)me xiiii stuv(er)s ende/
een scapen bynnen par scapen bynnen die de voirs(creven)/
jan del herpe vand(en) voirs(creven) clase in voesteringhen/
gehouden heeft en(de) die alnoch gelooft te houden/
tot half mey naistcomen(de) van welcken pe(n)ni(n)gen/
voirg(eruert) de voirs(creven) jan del herbe bekynt bijden/
voirs(creven) clase volcomelijck voldaen en(de) volbetailt/
te zijne met gereeden pe(n)ni(n)gen sonder argelist/
heeft alnoch de voirs(creven) jan del herbe bekynt v(er)cocht/
te hebben(e) den voirs(creven) clase van wynghe de helicht/
vand(en) wollen vand(en) voirg(eruerde) scapen en(de) la(m)me(re)n die/
ten naisten scairtijde geschoren sal wordden den voirs(creven)/
janne toebehoiren(de) en(de) die van zijnd(er) helicht comen/
sal te weten(e) elcken steen voe(r) en(de) o(m)me sesthien stuv(er)s
//
vand(en) welcken de voirs(creven) jan del herbe hem bekynt/
vernuecht te zijne Met zulcker condicien dat de/
voirs(creven) claes de voirg(eruerde) scapen sal moege(n) aenveerden/
en(de) met hem doen drijven wa(n)neer hem dat/
gelieven sal h(ier) inne bevorweert oftmen bevonde/
dat desselfs jans helicht meer gedroege dan/
hondert stucken dair af sal de voirs(creven) claes/
den selven janne betalen nae de quantiteit/
van dien en(de) eest dat dair myn stucken zijn/
dat gelooft de voirs(creven) jan den selven clase te/
restitue(re)n ad mo(nicionem) ass(ecutu)[m] cor(am) buetsselle boechout febr(uarii) xv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus