SAL8162, Act: V°25.2 (32 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°25.2  
Act
Date: 1500-08-08

Transcription

2023-11-08 by Jos Jonckheer
Item h(er) jan heyms p(rie)ste(r) heeft ontsedt op eene(n) borghe/
te daghe en(de) te rechte te comen(e) alsulcke pe(n)ni(n)gen als/
jacop cassele(re) beslaghen heeft aen de stad van loeven(e)/
toebeho(r)ende den voirs(creven) he(re)n janne en(de) den erfgename(n)/
joos wijlen vander molct dair voe(r) es borghe des/
voirs(creven) he(re)n jans heyms jan van thienen inden scepstoel/
woenen(de) Et p(rim)[(us)] renu(n)cians (et)c(etera) cor(am) buetsselle baets augusti viii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus