SAL8162, Act: V°26.2 (36 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°26.2  
Act
Date: 1500-08-11

Transcription

2023-11-09 by Jos Jonckheer
Nae dien jan vand(er) heyden met brieven van des(er)/
stad gescr(even) aen pete(re)n vive des(er) stad poirte(r) ende/
versocht vand(en) selven poirte(r) te hebben betalinge van/
iii rijns gul(den) et vi stuv(er)s eens die de voirs(creven) poirte(r)/
den voirg(enoemde) janne voe(r)ginck op de vryheit vander/
selv(er) zijnder poirterien oft dat hij des op heden te/
loeven(e) comen soude inde banck voe(r) meye(re) ende/
scepen(en) van loeven(e) rechts plegen zoe v(er)re hij hem dair/
tegen soude willen v(er)antwordden Aldair de voirs(creven)/
poirte(r) niet comen en is noch ande(re) van zijne(n) wegen/
den voirs(creven) janne vander heyden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts versueken(de) soe wijsden de he(re)n scepen(en) van loeven(e)/
t(er) manissen smeyers voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven)/
jan vander heyden van zijnen eyssche sal moegen/
p(ro)cede(re)n en(de) voirtva(r)en opten voirs(creven) onsen poirte(r) ende/
zijnen goeden aldair hij woenachtich is cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus