SAL8162, Act: V°26.3-R°27.1 (37 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°26.3-R°27.1  
Act
Date: 1500-08-11

Transcription

2023-11-09 by Jos Jonckheer
Want ten v(er)volghe adriaens van assche geleydt zijnde/
uut machte van scepen(en) brieven van loeven(e) voe(r) zijn/
wettich gebreck van xxiiii rijns gul(den) te xx stuv(er)s tstuck/
eens tot allen den goeden beide have en(de) erve zeghers/
wijlen spapen wair die belegen zijn gescr(even) is geweest/
aen den meye(re) van esemale oft zijnen stadhoude(re) en(de)/
versocht den bring(er) van onsen brieven des(er) stad gezwore(n)/
bode te leve(re)n alle de voirs(creven) goede bij en(de) te bedwingen(e)/
behoirlijck de weduwe en(de) erfgenamen desselfs wijlen/
zeghers en(de) alle ande(re) handen dair aen slaen(de) die te
//
lichten en(de) af te doene bij alsoe oft de voirscr(even)/
wederp(ar)tien oft yemant and(er)s dair jegen yet hadden/
willen seggen oft de voirs(creven) scepen(en) brieven invalide(re)n/
dat zij des teenen zeke(re)n dage ov(er)leden dair toe/
gestelt op heden dienen(de) mits uutstelle van genechte(n)/
te loeven(e) comen wa(r)en rechts te plegen Aldair de/
voirs(creven) wederp(ar)tien niet comen en zijn noch ande(re)/
van hue(re)n wegen den p(ro)cur(eur) desselfs geleydden (com)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe wijsden de he(re)n scep(enen)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers voe(r) een vo(n)nisse/
ierst aengehoirt janne van hove des(er) stad gezworen/
bode die clairde bij zijnen eede dat de voirs(creven) meye(r)/
van ezemale dexecucie vand(en) voirs(creven) v(er)sueckbr(ieve) gedaen/
hadde en(de) p(ar)tien dach van rechte besceiden bij alsoe/
de wederp(ar)tien vand(en) geleydden niet en quame(n) ten/
opstaene van meye(re) en(de) scepen(en) datmen den/
voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijnen beleyde zoe v(er)re dat noch/
voe(r) scepen(en) comen is cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus