SAL8162, Act: V°37.4 (48 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°37.4  
Act
Date: 1500-08-18

Transcription

2023-11-19 by Jos Jonckheer
Allen den ghen dat jouffr(ouwe) jehanne pamairt/
beghine cu(m) tut(ore) heeft geconst(itueert) gestelt en(de) geordin(eer)t/
hue(r) p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s jannes pamairt hue(re)n/
brueder janne den haene ty(m)m(er)man arnoldu(m) van/
arnoldu(m) van vroenhoven willem(me) van leefdale/
jannes de vos janne springnoul henricke van/
raveschote aut in allen hue(re)n zaken geschillen/
en(de) bederven die zij alsnu uutstaen(de) heeft/
oft namaels hebben sal moegen in aenlegg(er)s/
oft verw(er)d(er)s stad hoed(anich) die zijn Geven(de) ende/
v(er)leenen(de) de voirs(creven) const(itueerder) den voirg(enoemde) hue(re)n p(ro)cur(eur)s/
aut in for(ma) Cu(m) p(otes)tate substituen(di) unu(m) vel plu(r)es/
Promitt(ens) rat(um) Cu(m) compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] cor(am)/
ijssche burg(imagistr)[o] buetsselle baets augusti xviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus