SAL8162, Act: V°40.2 (54 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°40.2  
Act
Date: 1500-08-21

Transcription

2023-11-13 by Jos Jonckheer
Nae dien dat jan leonis de jonge betoghen hadde bijd(en)/
raide vand(er) stadt claesen vand(en) boegaerde clerck opt regist(er)/
der selv(er) stad als voer vie(r) peet(er)s erflijc de welke metteken/
leonijs sijn suster hem in hue(re)n testamente gemaect hadde/
en(de) de welcke de selve metteken hadde aen en(de) op huys/
en(de) hoff desselfs claes geleg(en) inde borchstrate beghe(re)nde daer/
af vand(en) selve(n) clase betalinghe te hebbene Dair op de/
selve claes seyde dat tselve testame(n)t ongefunderet wa(r)e/
en(de) dat hij hem aen dat testame(n)t niet en stiete maer/
heeft die selve claes die vie(r) pet(er)s die lestwerven/
gevallen sijn gesedt ond(er) de wedt tot mettekens oft des/
ghens behoef die d(air) recht toe hadde te volgen(e) om d(air)/
mede te gestane Acht(er)volgen(de) dien soe is wederom comen de/
voirs(creven) jan leonijs de jonge bijd(en) raede vand(er) stadt ende/
heeft aldaer begheert de voirs(creven) pe(n)ninghen te trecken(e)/
en(de) gep(rese)nteerde goede caucie en(de) borchtochten d(air) voe(r) te/
stellen(e) Te weten(e) meest(er) stas rabs p(ro)moteur vand(er) eer/
werdig(er) univ(er)siteyt te loeven(e) m(er)ten(e) van bierbeke briede(r)/
en(de) robbeert loenis hopen(de) mett(er) selv(er) borchtocht te gestane/
Es bijder selv(er) stad get(er)mineert dat de voirs(creven) jan loenis/
mett(er) voirs(creven) borchtocht gestaen sal en(de) dat hem de voirs(creven)/
borchtochte voe(r) wet gedaen sijnde de voirg(eruerde) penn(ingen) volg(en) sulle(n)/
cor(am) ijssche burg(imagistr)[o] abs(oloens) buetsele oerbeke g(ra)ven et aliis de (con)silio/
augusti xxi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus