SAL8162, Act: V°42.1 (59 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°42.1  
Act
Date: 1500-08-27

Transcription

2023-11-13 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen (et)c(etera) dat henrick vand(en) elsloeken(e)/
wonende te h(er)sselle heeft gheconstitueert sijn p(ro)cur(eur)s/
en(de) voirgang(er)s te weten(e) jacoppe witteman willem(me)/
van leefdale henricke van raveschote rob(er)te loenijs/
aut in allen sijne(n) zaken gheschillen ende bederven/
die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sall/
moghen in aenlegg(er)s oft verw(er)d(er)s stad hoedanich die/
sijn Gheven(de) en(de) verleenen(de) de voirs(creven) constitueerd(er) den/
voirs(creven) sijne(n) p(ro)cur(eur)s ende elken besund(er)t thoenre des(er)/
volcomen macht p(ro)curacio en(de) auctoriteyt de selve sake(n)/
met rechte te vervolghen(e) te v(er)antw(er)den(e) te beschudden(e)/
en(de) te bedinghen(e) tallen plaetssen voir alle gherichten/
gheestelijck en(de) weerlijck en(de) teghen eene(n)yeghelijken/
dair des behoeven en(de) te doen(e) sal wesen in forma/
P(ro)mitt(ens) rat(um) Cum (com)putac(i)o(n)e et revocac(i)o(n)e cor(am)/
ijssche burgimag(ist)ro tymple buesselle scabinis/
augusti xxvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus