SAL8162, Act: V°42.3-R°43.1 (61 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°42.3-R°43.1  
Act
Date: 1500-08-27

Transcription

2023-11-13 by Jos Jonckheer
Allen (et)c(etera) dat peet(er) fasse droechscheerde(r) wonen(de)/
nu t(er)tijt te loven(e) heeft gheconstitueert sijn p(ro)cur(eur)s/
en(de) voirgang(er)s te weten(e) gerar fasse oom desselfs
//
constitueerd(er)s pasque eftruelin? mahieu des plancques/
eftruelin gorre du quesne jehan du ponchel aut/
aut in allen sijne(n) saken gheschillen en(de) bederve(n) die/
hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghe(n)/
in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoed(anich) die sijn Gheven(de) (et)c(etera)/
en(de) desghelijx (et)c(etera) in for(ma) P(ro)mitt(ens) rat(um) Cu(m) (com)putac(i)o(n)e et revoc(aci)[o(n)e] cor(am) ijssche burg(imagistr)[o] aug(usti) buetssele/
boechout aug(usti) xxvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus