SAL8162, Act: V°9.4 (9 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°9.4  
Act
Date: 1500-07-09

Transcription

2023-11-14 by Jos Jonckheer
Allen dat gheert varemans wonen(de) te werche(r) heeft/
gheconstitueert ghestelt en(de) gheordineert sijn p(ro)cur(eur)s en(de)/
voirgang(er)s jacoppe witteman en(de) henricke va(n) raveschote/
aut in allen sijne(n) zaken ghescillen en(de) bederve(n) die hij/
nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghe(n) in/
ae(n)legg(er)s oft v(er)weerd(er)s stad hoed(anich) die sijn gheven(de) (et)c(etera) in for(ma)/
Promitt(ens) rat(um) Cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] et revoc(aci)[o(n)e] cor(am) yssche burg(imagistr)[o]/
buetssele baets scab(inis) julii ix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus