SAL8172, Act: R°73.4-V°73.1 (102 of 547)
Search Act
previous | next
Act R°73.4-V°73.1  
Act
Date: 1512-09-11

Transcription

2023-11-07 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) willem vanden putte goort vanden/
putte jan helsscheviers en(de) jan boeg(ar)ts als coop(er)s/
en(de) v(er)coop(er)s hebben v(er)claert bij hue(re)n eeden die
//
elck van hen bij stavi(n)gen jacops van duffle meyers/
van loeven(e) ten heyligen gedae(n) hebben dat de/
voirs(creven) goede naevolgen(de) zeke(re)n kerckgebode(n) op hooge(n)/
v(er)cocht zijn en(de) dat die ten uutgaen(e) vander/
berrender keerssen bleven zijn aerde va(n) ha(m)me/
inden naem en(de) tot behoef der voirs(creven) kinde(re)n/
boeg(ar)ts en(de) kinde(re)n van lae(re) als meest daer om/
bieden(de) voe(r) den prijs van thien en(de) eene(n) halve(n)/
rinsgulden(en) te twintich stuv(er)s tstuck los gelt v(er)cla(r)ende/
voorts de voirs(creven) willem vand(en) putte datmen/
hem dueghdelijck sculdich is van acht(er)stelle der/
voirs(creven) lijftochte(n) totten dage toe van hede(n) v(er)scene(n)/
xvi peet(er)s drie stuv(er)s en(de) twee plecke(n) sonder/
de coste(n) en(de) lasten van v(er)volgen(e) daer o(m)me gedae(n)/
eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus