SAL8172, Act: V°79.4 (117 of 547)
Search Act
previous | next
Act V°79.4  
Act
Date: 1512-09-18

Transcription

2023-11-07 by Jos Jonckheer
It(em) lijsbeth van halen huysvrouwe bellens de keyse(re)/
outcleercoop(er)s heeft gelooft marie(n) vand(er) heyden de/
zo(m)me van vie(r) rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck/
en(de) negen gelijcke stuv(er)s deen helicht daer va(n) s(in)[te]/
m(er)tens(mis)s[e] naestcomen(de) en(de) dande(r) helicht te kersmisse/
daer nae volgen(de) te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met/
(con)ditie(n) oft zij den ierste(n) t(er)mijn acht dagen laet/
ov(er)gae(n) ombetaelt dat in dien gevalle de geheel scult/
gevalle(n) sal zijn al oft den leste(n) t(er)mijn v(er)schene(n) wa(r)e/
en(de) alsdan sal de voirs(creven) ma(r)ie moege(n) gaen pande(n) ten/
huyse der voirs(creven) lijsbeth van halen cor(am) cav(er)soe(n) burg(imagistr)[o]/
septe(m)br(is) xviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus