SAL8219, Act: V°21.5-R°22.1 (47 of 96)
Search Act
previous | next
Act V°21.5-R°22.1  
Act
Date: 1568-10-18

Transcription

2015-04-10 by Lise Van Hout
Allen (et)c(etera) dat jan van espen sone wijlen jans in /
p(rese)ntia heeft geconstitueert m(eeste)r(e)n henr(icken) vrancx in allen /
zijn(en) saecken ad lites Ende voirts [van] inden name /
van hem constituant met zijn(en) medeerffgen(aemen) te v(er)staen(e) tot /
behoirl(ijcken) scheijdinge en(de) deijlinge van(den) achtergelaeten goed(en) /
hem v(er)storffven ende gedevolveert bijd(en) doot en(de) /
afflijvicheijt des voirs(creven) wijlen jans van espen zijns /
vaders en(de) kath(lij)[ne] vekemans zijnd(er) moedere die /
zelve goeden hem in deijlinge te vallen te moegen /
alieneren v(er)coopen oft belasten met geluefte van /
genoech doen(e) en(de) waerschap daertoe dienen(de) en(de)
//
voirt alle zijn(en) rinten chijnsen erffpachten /
en(de) anderssints tontfangen quitan(cie) daeraff te /
geven(e) Ende g(e)n(er)alijck en(de) specialijck allen /
tgene daerinne te doen(e) des de voirs(creven) /
constituant selver soude mogen doen alo(m)me /
p(rese)nt wesen(de) Omn(i) p(res)ta(n)te substituen(do) quo ad lites /
promittens irrevocabiliter ratum Salvo /
calculo coram berthijns baerts octobr(is) /
xviii
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Add. 1
Date: 1569-03-22

Transcription

2015-04-10 by Lise Van Hout
Item de v(oir)s(creven) jan in p(rese)ntia /
heeft wederroepen /
aengaen(de) den v(er)thieren /
en(de) v(er)coope mitsgaders /
den ontfanck inde zelve /
procur(ati)[e] begrepen en(de) /
revoceert mits des(en) in /
for(ma) houden(de) tresiduum /
der zelver procur(ati)[e] in /
huere macht en(de) viguere /
als boven cor(am) baerts winde /
martii xxii /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-01-17 by Inge Moris