SAL8219, Act: V°24.2 (56 of 96)
Search Act
previous | next
Act V°24.2  
Act
Date: 1568-11-24

Transcription

2019-09-20 by Lise Van Hout
Item m(eeste)[r] jan ende barbara van duffele/
kinderen wijlen augustijns woonen(de) bijnnen des(er)/
stadt van loven(en) in p(rese)ntia hebben gecedeert en(de)/
cederen midts desen m(eeste)[r] peeteren foss(en)t p(rese)nt/
en(de) accepteren(de) twee car(olus) guld(en) te xx st(uvers) tstuck/
erffel(ijcke) rinte alle jaere opten x[en] dach maii/
te bet(aelen)[e] daerinne jan en(de) merten v(er)huechden/
en(de) goerdt vand(en) gheten met scepen(en) brieven/
van loven(en) geteeckent costere in da(te) des/
x maii anno xv[c] lxiii p(er)sonel(ijck) v(er)bonden waeren/
aen cornelis(sen) van dielbeeck en(de) bijden zelven/
cornelis(sen) met scepen(en) brieven van loven(en)/
in da(te) iiii[a] febr(uarii) a(nn)[o] lxiii v(oir)s(creven) get(eecken)[t] lievens/
aen(de) kerckm(eeste)rss(en) van(den) grooten baghijnhove alhier/
getransp(or)teert en(de) d(aer)nae bijde zelve kerkm(eeste)rss(en)/
opten xi[en] januarii anno xv[c] lxvi stilo br(abantie)/
aen dexecuteurs van(den) testamente jouff(rouw)e/
margriete van duffele geced(er)[t] en(de) op heden/
bijde v(oir)s(creven) transp(or)tanten van(de) zelve executeurs/
v(er)cregen quare contulerunt eisdem pred(icta)s/
l(itte)ras eodem iure cum arriagiis exinde cessis/
in for(ma) cora(m) berthijns baerts novemb(ris)/
xxiiii a(nn)[o] xv[c] lxviii
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris