SAL8325, Act: V°20.2 (13 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°20.2  
Act
Date: 1727-07-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[ren] lieut(enan)t in absentie des h(e)[re] meijer/
ende schepe(nen) van loven naerbes(chreven) gestaen jan stroobants/
sone philips ingesetenen van beerthem den wel(cken) onder obl(igatie)/
submissie e(nde) renuntia(ti)e als naer rechte heeft verclaert sigh te/
stellen als borge ende cautionaris als pr(inci)pael voor anna/
ronsmans wed(uw)[e] philip stroobants, voort' gene sij uuijt crachte/
van(de) distinctiven vo(nn)isse onlancx in hac ca(us)a gewesen e(nde) het/
taxaet van costen daerop te volgen sal comen t'executeren/
ten laste van guilliam stroobants ingesetene van/
heverle, opdraege(nde) ten effecte van dijen ontrent twee/
vierde paerten in huijs hoff ende voorgancke gestaen tot/
vuerde paerten in huijs hoff ende voorgae(ncke) gestaen tot/
beerthem reg(enot)en de plaetse aldaer het paus coll(egi)[e] ende den/
meijer van beerthem, gelove(nde) in sijnen eijgen naem daer/
voren intestae(nde) in cas den voors(chreven) vo(nni)sse, mits de geinter-/
jecteerde reforma(ti)[e] inden souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant quame/
geretracteert te worden, e(nde) bijden v(oorschreven) guiliam stroobants/
opden v(oorschreven) pandt te nemen sijn regres, des heeft de v(oorschreven) wed(uwe)/
philip stroobants geloeft haeren v(oorschreven) cautionaris altijt/
costel(ijck) e(nde) schaedel(ijck) te sullen garanderen e(nde) ontheffen/
onder gel(ijcke) obl(igati)[e] submissie e(nde) renun(tiatie) als voor, den/
procur(eur) van(de) smissen hier toe ged(aegh)[t] door den dienaer/
jan vermijlen ut ret(uli)t, coram jo(nke)[r] gilbert joseph/
van grave h(e)[re] van baijenrieu laijens (etceter)a ende s(ieu)[r]/
jan van arenberch 16 julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer