SAL8326, Act: V°148.1 (80 of 204)
Search Act
previous | next
Act V°148.1  
Act
Date: 1728-11-26
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordicheijt der heeren schepenen van/
loven naergenoemt is gecompareert d'h(ee)[r] jean/
anthoine hustin rentm(eeste)[r] van(de) adelijcke abdije/
van s(in)[te] geertruijden binnen dese stadt, den wel(cken)/
onder obliga(ti)e, submissie ende renun(tiatie) als naer/
rechte sigh heeft gestelt borge ende cautionaris/
als principael voor theodorus de floux in/
vol(doening)[e] vant'vonnis der voors(chreven) heeren schepenen/
gewesen den 9[e] junii 1728 sed inscripta 8 julii/
daernaer tusschen den voors(chreven) de floux ende/
adriaen peten, ende dat voorde procedure/
costen in cas den voors(chreven) de floux quame in dese/
saecke te succumberen nec aliter nec alias,/
reservere(nde) desnijettemin sijn garandt tot den/
selven, obliga(ndo) (etceter)[a] coram den proc(ureu)[r] janssens/
dienende den voors(chreven) peten hier toe ged(aegh)[t] door den/
dienaer jan vermijlen ut ret(ulit), coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode h(e)[re] van roost (etceter)[a] ende s(ieu)[r]/
joannes van arenberch 26 (novem)bris 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer