SAL8327, Act: V°62.1 (39 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°62.1  
Act
Date: 1729-09-03
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwordigheijt der heeren [luij(tenan)[t]] meijer ende/
schepenen van loven naerbeschreven gestaen martinus/
gerard sone joannis gebortigh binnen dese stadt/
denwelcken is geworden binne poirter deser stadt/
ingevolghe de resolutie magistrael vanden eersten/
septembris 1729 onderteeckent p.van(den) broeck,/
hebbende aen den rentmeester de bruijn betaelt/
neghen guldens, mede in handen des heere/
luij(tenan)[ts] meijer gepresteert den eede daer toe/
staende coram jo(nke)[r] gilbert joseph van grave/
h(e)[re] van baijenrieu laijens (etceter)[a], e(nde) s(ieu)[r] cornelis/
berges scab(inis) hac 3[a] (septem)bris 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer