SAL7302, Act: R°87.1 (12 of 32)
Search Act
previous | next
Act R°87.1  
Act
Date: 1394-04-14

Transcription

2020-01-15 by xavier delacourt
Cont sij alle(n) lieden wa(n)t twist en(de) tebat gheweest hebbe(n) tusschen de mo(m)bo(r)en en(de)/
meest(er)ssen vande(n) gasthuyse va(n) loven(e) van des selfs gasthuys weghen in deen side/
de mo(m)bo(r)en en(de) meest(er)se(n) vand(er) f(er)merien vande(n) beghijnhove va(n) loven(e) vand(er) vors(creven)/
f(er)merien weghen in dand(er) side va(n) alsulke(n) erffeleken tsijse dats te weten van/
vii hong(er)sche(n) gul(den) iii oude g(rooten) en(de) iii cap(uynen) erffelex tsijs die tvors(creven) gasthuys/
en(de) f(er)merie hebbe(n) en(de) houde(n)de sijn aen de woeni(n)ge te male mett(er) schueren stalle/
hove(n) en(de) met alle(n) hoe(re)n toebehoirte(n) voe(r) en(de) acht(er) die wout(er) van hondsb(er)ghe/
te houden plach geleg(en) in de pe(n)ni(n)c(er)st(ra)te ald(air) naist den goeden henr(ix) wilen prike(re)/
en(de) aen thuys datme(n) heet den horen met sine(n) toebehoirte(n) dwelc oic des/
vors(creven) wout(er)s va(n) hondsb(er)ghe was geleg(en) in de hoelst(ra)te opde(n) hornoc vand(er)/
pe(n)ni(n)cst(ra)ten vors(creven) ald(air) naist den huyse gehete(n) den spieghel in de side te s(ente)/
mychiels w(er)t Soe sijn come(n) de vors(creven) mo(m)bo(r)en en(de) meest(er)se(n) vande(n) gasthuse/
in deen side en(de) de vors(creven) mo(m)bo(r)en en(de) meest(er)sse(n) vand(er) f(er)merien in dand(er) side/
voe(r) scepen(en) va(n) loven(e) hier nae ghenoemt en(de) [hebben] bekent en(de) verlijt dat sij vanden/
vors(creven) tsijse v(er)yffent en(de) v(er)draghe(n) sijn ind(er) voeghe(n) hier nae bescr(even) Dats/
te weten dat tvors(creven) gasthuys vande(n) vors(creven) tsijse erffelec houde(n) [hebbe(n)] en(de) behoude(n)/
sal iii hong(er)sche gul(den) iii cap(uynen) en(de) iii oude g(rooten) en(de) de vors(creven) f(er)merie iiii/
hong(er)sche(n) gul(den) vande(n) vors(creven) erffeleke(n) tsijse met alsulk(er) voeghe(n)/
en(de) cond(icien) dat tvors(creven) gasthuys noch de vors(creven) f(er)merie(n) deen den ande(re)n/
nu(m)m(er)m(er) uutdaghe(n) en selen vande(n) vors(creven) erftsijse mair w(er)t alsoe dat de/
vors(creven) goede bleve(n) ligghe(n)de voe(r) den vors(creven) tsijs dat dan tgasthuys/
en(de) de f(er)merie voirs(creven) die sele(n) doen te gade(r) uutdaghe(n) op hoe(re)n gemeyne(n)/
cost en(de) deen den ande(re)n d(aer) af t(er) hant staen en(de) die te gade(r) wed(er) uutgeve(n)/
en(de) elke(n) van hen nae ghelande va(n) sine(n) tsijse d(air)aen te behouden nae/
datter bate ocht v(er)lies aen wa(r)e wae(r)t oic dat de vors(creven) goede te/
valle ocht te ryse ghinghe(n) als sij hen in hande(n) come(n) wae(re)n en(de) sijse/
uutghedaegt hadde(n) eer sijse uutgeg(even) conste(n) alsoe datme(n) d(air) aen legge(n)/
ocht ty(m)me(re)n moeste dat sij dien cost oic ghemeyne doen selen elc/
va(n) hen nae ghelande va(n) sine(n) tsijse En(de) dese vors(creven) vorwerde(n) en(de)/
co(n)dicien hebbe(n) gheloeft de vors(creven) mo(m)bo(r)en en(de) meest(er)sse vande(n) gast/
huyse va(n) des selfs gasthuys weghe(n) in deen side en(de) de vors(creven) mo(m)bo(r)en/
en(de) meest(er)sse(n) vand(er) f(er)merien vand(er) selv(er) f(er)merien weghen in dand(er)/
side malc ande(re)n vast en(de) ghestedich te houden(e) en(de) te voldoene te weleke(n)/
daghen [hier waren over] borch(oven) boxh(oren) april(is) xiiii[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-05-25 by Xavier Delacourt