Imprint  
Dit is de website van Itinera Nova | Nieuwe wegen naar de digitale ontsluiting van archiefbronnen, een project van het stadsarchief van Leuven. Het project wordt financieel ondersteund door het fonds InBev-Baillet Latour en de Stad Leuven.

Realisatie

Technische realisatie: HKI van de universiteit van Keulen
Vormgeving: HKI van de universiteit van Keulen
Vormgeving logo en header: Uncompressed
Beelden: copyright Stadsarchief Leuven
Teksten: Stadsarchief Leuven 

De transcripties en digitale beelden, gegenereerd binnen het project Itinera Nova, mogen enkel worden gebruikt mits toestemming van de stadsarchivaris. 

Privacybeleid

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Wij bewaren enkel uw persoonlijke gegevens als u ons deze vrijwillig bezorgt. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als u ons uw postadres meedeelt, ontvangt u van ons periodieke mailings over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen via agata.dierick@leuven.be. Alle teksten, foto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving op intellectuele eigendom. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Aansprakelijkheid

Het stadsarchief van Leuven is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade. Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover het stadsarchief van Leuven geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is het stadsarchief van Leuven in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Cookies

Op deze site kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de PC van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgende bezoek de server de gebruiker kan herkennen (bijvoorbeeld uw taalkeuze). U kan de cookie-ondersteuning uitschakelen via uw internetbrowser.

Inzage en correctie van uw persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. U hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens, kan u terecht bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.


Last update: 2019-03-21 by Hadewijch Masure