SAL7304, Act: V°290.2 (81 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°290.2  
Act
Date: 1405-11-07

Transcription

2018-11-10 by Xavier Delacourt
It(em) gheram vriendekens die me(n) heet bilien en(de) jan sijn sone/
sijn comen in jegenw(er)dich(eit) der scepen va(n) lov(en) en(de) hebben geloeft [op lantzoene] lenart dy(m)mart/
elc va(n) hen een bedev(ar)t te doene te doene in cyp(er)s en(de) d(aer) w(er)t te porren/
binne(n) vi weken naest comende tussche(n) dit en(de) ons(er) vrouwe(n) dach lichtmisse/
naest comende En(de) soe wa(n)neer dat sij van dier bedev(ar)t va(n) cyp(er)s wed(er)/
o(m)me come(n) sele(n) sijn dat sy dan een and(er) bedev(ar)t doen en(de) aenneme(n) sele(n)/
te doene te s(inte) jacops in galijs(en) en(de) d(aer) w(er)t porren binne(n) vi weke(n) nae/
dat sy de [vand(er)] vors(creven) bedev(ar)t va(n) cyp(er)s wed(er)o(m)me come(n) sele(n) sijn en(de) dat [sij] horen/
desside tgheberchte niet blive(n) en sele(n) nae dat sy gheport sele(n) sijn die/
vors bedev(er)de te doene sy en hebbe(n) de vors bedev(ar)de voldaen en(de) goede/
w(ar)heit d(aer) af brincht? En(de) soe wa(n)neer dat sy vand(er) bedev(ar)t va(n) s(inte) jacops/
wed(er) comen sele(n) sijn datsij dan noch een ande(re) bedev(ar)t doen en(de) aennemen/
sele(n) dat [tons(er) vr(ouwen) te ruthermaduwe] en(de) die porre(n) binne(n) vi weke(n) nae dat sy va(n) s(inte) jacops wed(er)/
o(m)me come(n) sele(n) [sijn] en(de) d(aer) af goede w(ar)heit bringhen In bet(er)nissen vand(er)/
zoene(n) die wittelec gedaen end ghemaect es vand(er) doet jan wile(n) neels/
die doet bleef bide(n) vors gheram end ja(n)ne sine(n) sone porta pots(uynberghe) no(vembris) vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-04 by Xavier Delacourt