SAL7306, Act: R°295.1 (121 of 129)
Search Act
previous | next
Act R°295.1  
Act
Date: 1408-05-20

Transcription

2017-10-24 by xavier delacourt
It(em) cont sij allen lieden w dat want stoet en(de) tebat gheweest heeft tusschen ja(n)ne van/
ov(er)winghe in deen side en(de) symoen lissen in dande(re) van ene(n) nuwen huyse dat de vors(creven)/
jan ghesedt hadde [heeft] en(de) ghety(m)mert op den leste(n) keykergh d(aer) men gheet tot s(ent) katline(n)/
w(aer)t acht(er) neve(n) thuys en(de) hof des selfs jans en(de) neve(n) de goede lodewijx van/
oppendorp acht(er) welke huys en(de) hof lodewijcs va(n) oppendorp de vors(creven) symoen/
lissen een rame staende heeft welke rame d(aer) van rechte staende es en(de) o(m)me/
dat d tvors(creven) huys nuwe huys des vors(creven) jans va(n) ov(er)winghe letsele dede der/
ramen des vors(creven) symoens lissen [ter so(m)mege(n) tiden vande(n) jare] Soe es verdraghen en(de) gevorw(er)t tussche(n)/
den selve(n) ja(n)ne en(de) symone dat tvors(creven) huys sal bliven staende in alle der mate(n)/
dat nu steet sond(er) dat hogher ocht and(er)s te ty(m)meren ocht in eneg(er) and(er) manie(re)n/
te settene en(de) o(m)me dat tselve huys sal blive(n) staende soe sal de vors(creven) jan den vors(creven)/
symoen bewisen erffelec opt tselve huys en(de) hof viii oude groete erffelec/
tsijns die erffelec te hebbene en(de) den selve(n) symoen [ocht sine(n) sone] d(aer) af vast te settene ocht/
en(de) d(aer) in te goedene en(de) te erfrene erfne [voe(r) scepen(en) van lovene] ocht ene(n) ande(re)n alsoe dat hem/
vast en(de) seker sijn sal [voert heeft geloeft de vors(creven) symoen lis jan dat hi op sijn vors(creven) goed ande(re) dan tvors(creven) huys voertaen planen ty(m)me(re)n noch houden en sal dat den vors(creven) s rame(n) des vors(creven) sy lietsel inbri(n)ghen mochte] En(de) dese vorw(er)den hebben geloeft beide de vors(creven) p(ar)tien malc/
[ande(re)n] vast en(de) gestedich te houdene en(de) te voldoene alsoe dat elken va(n) hen vast en(de)/
seker sijn sal ponte hoech(et)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-18 by Xavier Delacourt