SAL7306, Act: V°132.1 (48 of 129)
Search Act
previous | next
Act V°132.1  
Act
Date: 1409-06-11

Transcription

2019-10-31 by xavier delacourt
Egidius d(i)c(t)us fobelet es come(n) in jeghe(n)wordicheit der scepen(en) van lovene ende heeft ghenome(n) en(de)/
(b)ekent dat hi ghenome(n) heeft van gielise den rike scepe(n) van lovene onderha[l]f vierdel wijngarts/
paulo geleg(en) op stupers ghehete(n) de(n) langhenreye alder naest der juffr(ouwe) lijsbette(n) van loen te houde(n)/
en(de) te hebben van ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n deen nae dander na den dach van heden sonder middel/
volghende elcs jaers desen t(er)mijn durende opte helichte vanden wynne die opte(n) voers(creven) wijngart/
jaerlex wassen sal Ende es vorwarde dat de voers(creven) gielijs fobelets als de voers(creven) wijngart rijp es en(de)/
tijtverdich es te lesen [datten da(n) de voers(creven) gielijs fobelet] lesen sal en(de) gielijs mussche(n) inde(n) persse bringhe(n) en(de) daer sonder des voers(creven)/
gielijs rike(n) cost Ende alse de wijn gheperst sal sijn dan sellen sy den voers(creven) wijn aldaer deyle(n)/
te ghelike half ende half en(de) elc van hen beide(n) sal sijn deel aenverden en(de) sijn p(ro)fijt daer mede/
doen welke(n) wijngart voers(creven) g de voers(creven) gielijs fobelet alle jae(re) en(de) te behoerlike(n) tide winne(n) sal/
ende werken wel en(de) cusbaerlec e met sine(n) ghetideghe(n) grechten beide wint(er) grechte(n) en(de) zomer/
grechte(n) en(de) scakele(re)n? alst noyt e noet en(de) behoeflec sal sijn en(de) sinke(n) alsoe verre alst den/
voers(creven) wijngarde behove(n) sal en(de) orbe[r]lec es met vorwarden dat de voers(creven) gielijs fobelet opte(n)/
voers(creven) wijngart alle jae(re) legghe(n) en(de) doen sal iii voede(re)r mests vande(n) welke(n) de voers(creven) gielijs/
de rike hem leve(re)n sal ii voede(re)r tot des selfs gielijs rike(n) huys daerse de voers(creven) gielijs fobelet/
hale(n) sal op sijns selfs cost en(de) terde tderde voeder sal de voers(creven) gielijs fobelet selve be/
coste(n) ende leve(re)n en(de) legghe(n) oppte(n) voers(creven) wijngart Item sal de voers(creven) gielijs fobelet den/
voers(creven) wijngart late(n) tsine(n) afscheyde(n) alsoe hine nu vynt [vindt] Dats te wetene wel ghestort/
ghestract ii werf gegrave(n) en(de) and(er)s wel en(de) tidichlec ghewracht tote(n) breke(n) toe It(em)/
sele(n) de voers(creven) gielijs de rike (et) gielijs fobelet den tsijs uten voers(creven) wijngart gaende onder/
hen beiden alle jae(re) betalen half en(de) half welke voerw(er)de(n) ponte(n) ende co(n)dicie(n) voers(creven)/
alle en(de) yeghewelke de voers(creven) gielijs fobelet heeft geloeft den voers(creven) gielisen den rike(n)/
wel en(de) volcomelec te veldoene tot elke(n) t(er)mine alse vervolghde scout En(de) om de/
meerd(er) sekerheyt den voers(creven) gielijs de(n) rike(n) daer af te doene heeft hem de voers(creven)/
gielijs fobelet sijn huys en(de) hof [cu(m) s(uis) p(er)t(inentiis)] gelege(n) inde sc(r)uynsstrate tussche(n) [de goede] henrics ravensvort/
en(de) (et) arnds van puddegheem met orlof tshe(re)n vanden gronde ten[ne(n)] rechte(n) onder pande/
gheset naen juede junii xi[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-18 by Xavier Delacourt