SAL7307, Act: R°3.2 (1 of 197)
Search Act
previous | next
Act R°3.2  
Act
Date: 1408-08-12

Transcription

2016-11-17 by Marijke Gevaert
Item henr(ick) becke(re) in jegewordich(eit) d(er) scepen(en) van lov(en) en(de) heeft gheg(even) en(de)/
bekendt dat hi geg(even) heeft joh(ann)i de boemale sal smet [de(n) jongen] drie boend(er) lants lutt(el) min/
[ocht meer] ghelege(n) op de loe tusschen de lande henr(ix) [van scaffene] juede(n) en(de) den wech gaende/
ten bosschew(er)t Te houden te hebben en(de) te wynne(n) va(n) s(inte) jans misse naest lede(n)/
ene(n) termijn van xii [vi] jae(re)n [deen nae dand(er)] daer naest [staphans] volg(ende) elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n)/
o(m)me iii mudde [en(de) iii mol(evate)] rox goet en(de) payabel [op tvors(creven) lant wassende] d(er) mate(n) va(n) lov(en) te s(inte) andr(ies)misse/
apostels te betale(n) en(de) te lov(en) tot des vors(creven) henr(ix) huys te leve(re)n en(de) alle jae(re)/
den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout en(de) es vorw(er)d(e)/
dat de vors(creven) jan de vors(creven) lande laete(n) sal ten eynde va(n) sine(n) t(er)mine als../
hise vint in sine(n) incomen dats te wete(n) d een boend(er) met rogghe besa(eyt)/
en(de) wel en(de) custb(er)lec ghemest op iiii voe(re)n en(de) een boend(er) evene(n) [evene(n) haveren] opt(en)/
voe(re)n en(de) een boend(er) brake(n) [te meye] tweew(er)f o(m)megedaen en(de) sal en(de) [en(de) tweew(er)f gheect] selen (de)/
vors(creven) henr(ick) en(de) jan de vrocht va(n) rogghe en(de) va(n) evene(n) [haveren evene(n)] die nu op tvo(rscreven)/
lant steet en(de) ten leste(n) jae(re) d(aer) op staen sal half en(de) half [hebben en(de)] indoen/
en(de) mids dien soe en sal de selve jan ten yerste(n) jae(re) en(de) ten lesten/
betalen maer de helcht vande(n) vors(creven) pachte [It(em) nl? de vors(creven) jan de vors(creven) lande wy(n)ne(n) en(de) mesten ghelijc sinen reenghenoten] hier af es borge des v(orscreven)/
jans van boemale [als p(ri)nc(ipael) sculde(re)] jan sijn vad(er) p(ri)m(us) abs(oloens) na juede aug(usti) xii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated byAgata Dierick
Last update: 2014-12-05 by Inge Moris