SAL7307, Act: R°258.3 (95 of 197)
Search Act
previous | next
Act R°258.3  
Act
Date: 1410-11-08

Transcription

2016-07-13 by Marijke Gevaert
It(em) cond sij allen lieden dat henric vander molen sone wile(n) jans [weyns] vander molen ty(m)merma(n)s/
heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi ghegeve(n) heeft van hem en(de) van sine(n) erfghename(n) en(de) nae/
comelinghe(n) henricke vander molen sine(n) oeme ty(m)merman en(de) sine(n) erfghenamen en(de)/
naecomelinghen alle sine goede in husen hove wynnende lande eusel [en(de)] bosche met alle(n)/
hae(re)n toebehoirte(n) gelege(n) inde prochie van libbeke gelijc dat hem die viele(n) in deylinghen/
en(de) bleven [en(de) v(er)storve(n) sijn] vanden voirs(creven) wilen weyne sinen vade(r) te houden en(de) te hebben erflec ende/
emm(er)meer opten tsijse en(de) co(m)mer daer voer uutgaende En(de) voert op sesse mottoene/
jaerlik(er) lijfpensien ten live des voirs(creven) henrics weyns sone Te weten seve(n)tien l(i)b(ra) pay(abel)/
nu t(er) tijt ghemeyn[lec] in bursen gaende voer ene(n) mottoene gel gherekent alle jae(re) te/
betalen hal den voirs(creven) henricke weyns sone alsoe langhe als hi leven sal en(de) niet/
langhe(r) half tsinte jans misse baptisten en(de) half te kerssavonde te betalen(e) en(de) tot/
elken t(er)mine alse v(er)volghde schout met vorwerden dat de voirs(creven) henric vand(er) molen/
de voirs(creven) lijfpensie(n) lossen en(de) quiten mach alst hem genueght elken pe(n)ninc daer/
af met seventien pe(n)ninghe(n) en(de) met volre lijfpensien/
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-01-16 by Jos Jonckheer