SAL7307, Act: V°310.4 (109 of 197)
Search Act
previous | next
Act V°310.4  
Act
Date: 1411-06-20

Transcription

2020-06-10 by Marijke Gevaert
It(em) joes absoloens peter van nethene(n) wardeyn jan vanden temple henric/
vand(er) calst(ere)n willem lombart willem van leeuke en(de) roelof corsbout goutsmet/
sijn come(n) in jeghe(n)w(or)dicheide(n) beyder d(er) co(m)moingmeest(er) te wete(n) jans vand(er) huffle/
en(de) jans vand(er) brugghe(n) en(de) veele vande(n) rade vand(er) stat en(de) voir gielijs de rike/
mychiele van potsuynsb(er)ge en(de) henr(icke) de juede scepen(en) va(n) lovene en(de) hebben/
voer hen in jeghenw(or)dicheide(n) des meyers van loven(e) verborght int recht/
te b(ri)nghen alst den meye(r) genueghe(n) sal henricke absoloens arnde van redinge(n)/
en(de) roelof van redinghen de welke de voirs(creven) meyer opte(n) dach van heden hadde/
gheva(n)ghe(n) of doen vange(n) en(de) inde vroente leyden met sulk(er) vorw(er)den o(m)me/
alle des te plege(n) des hen de meyer metten rechte aenwynne(n) sal met sulk(er)/
vorw(er)den soe wae(r) de voirs(creven) borghen de voirs(creven) gevanghen ten [v(er)sueke] voirs(creven) des voirs(creven) meyer/
niet en int recht niet en brachten dat sij dan des selve alle des souden pleghe(n)/
des de voirs(creven) meyer op de voirs(creven) ghevange(n) metten rechte soude conne(n) gewynne(n)/
rike pots(uynsberge) p(er)se juede voirs(creven) anno xi[mo] junii xx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-01-16 by Jos Jonckheer