SAL7308, Act: R°301.1 (124 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°301.1  
Act
Date: 1413-02-16

Transcription

2020-08-23 by Magda van Winkel
Het sijn comen int recht voe(r) meye(r) ende scepen(en) van lovene henric dyngelsche in/
deen side en(de) jan pawe sijn swagher in dander side daer de voirs(creven) henric dyngelsche/
met sinen gheleverden voerspreke aensprac den voirs(creven) janne pawe en(de) seyde ter tijt datme(n)/
sprac en(de) dedingde vanden huwelec die doe ter tijt te gheschien was en(de) die nu vol/
schiet es tusschen den voirs(creven) janne pawe en(de) geertrude suster des voirs(creven) henrics die/
nu des voirs(creven) jans wijf es dat daer gevorwardt en(de) ondersproke(n) was en(de) dat de voirs(creven)/
jan pawe aldaer geloefde waert alsoe dat de voirs(creven) jan en(de) geertruyt allebeyde afli/
vich worden sonder wettige geboirte van haerre beyder live acht(er) hen te laten dat da(n)/
alle de erflike goede die de voirs(creven) geertruyt aenden voirs(creven) janne bringe(n) soude wed(er)ke(re)n/
souden toten erfgenamen der voirs(creven) geertruden en(de) dat boet de voirs(creven) henric te thoene(n)/
alsoe hijt sculdech wae(r) te thoenen en(de) mitten minsten (et)c(etera) En(de) seyde dat daer o(m)me/
de voirs(creven) jan en(de) geertruyt gheen macht hebben en souden noch en hebben enighe/
erflike goede vander voirs(creven) geertruyt weghen comende te v(er)copen noch te versette(n)/
en(de) yesch de voirs(creven) henric den voirs(creven) janne sinen swag(er) want hi erflike goede van/
des voirs(creven) sijns wijfs wege(n) comende vercocht hedde dat hi dat ontdoen soude want/
hi van sinen wive ghene kijnde(re) en hedde alsoe dat de erfgenamen der voirs(creven) geer/
truden daer af niet ontgoedt noch ontrecht en worden en(de) seyde dat hijt sculdech/
wae(r) te doen na tthoenisse dat hijs bode en(de) des genueghde hem wel een vonnisse/
Daer op hem de voirs(creven) jan pawe verantw(er)de met sinen geleverden voirspreke/
en(de) seyde dat wel waer wae(r) dat hi henrics dynghels suster heeft mer dat hi/
meynde dat noyt ondersproke(n) en was noch dat hi noyt eb gheloefde des de voirs(creven)/
henric aldaer geseeght heeft en(de) dat hi hoept dat de voirs(creven) henric daer af sijn/
vermet nu(m)mermeer ghetoene(n) en sal connen en(de) getroeste hem des wail toten ghene(n)/
die daer ov(er) geweest hadden maer seyde de selve jan dat hi hoepte en(de) meynde dat/
hi en(de) sijn wijf te samen hen wel behelpen moge(n) en(de) hae(re)r vryen wille doen met/
hae(re)n goeden sonder yemants wedersegge(n) en(de) des genueghde hem wail een vo(n)nisse/
Daer op de voirs(creven) scepen(en) gemaent wijsden den voirs(creven) henricke tot sine(n) thoenisse/
daer na als de ghetughen daer hem henric toe v(er)mat gehoert wae(re)n worden de/
scepen(en) van lovene gemaent wes met den rechte daer af sijn soude de welke scepen(en)/
na dat si hen beraden hadden wijsden voe(r) een vo(n)nisse na daensprake en(de) na/
tverantw(er)den en(de) na al dats voe(r) hen comen wae(r) dat de voirs(creven) henric sijns v(er)mets/
niet volcomen en wae(r) en(de) dat daensprake die de selve henric toten voirs(creven) janne/
gedaen hadde den voirs(creven) janne gheen ontstade doen en soude en(de) dat hi daer af/
ongehouden soude sijn Hier wae(re)n over lodewijc pynnoc jan de witte gielijs/
de rike jan van oppendorp jan spoelart en(de) wouter capelleman scepen(en) van/
lovene int jae(r) m cccc en(de) xii xvi daghe in februario
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer