SAL7308, Act: R°332.5 (137 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°332.5  
Act
Date: 1412-06-15

Transcription

2020-09-03 by Magda van Winkel
It(em) joes inlede heeft mechtich ghemaect henric vande(n) geselle/
te reg(ere)ne en(de) te gov(er)neerne alsulke(n) goede als d(aer) de vors(creven) joes/
toe beleyde es mette(n) meye(r) en(de) scep(en) va(n) lov(en) die waren(e) henr(ic)/
joes brued(er) des [selfs] joes geleg(en) ter vuere(n) en(de) elde(r) soe w(aer) si beleg(en)/
sijn quoad r(e)nun(cia)[m] rike spoelart junii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer