SAL7308, Act: R°348.1 (145 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°348.1  
Act
Date: 1412-08-13

Transcription

2020-10-03 by Magda van Winkel
Item want stoet en(de) tebat geweest hebben tusschen woute(re)n va(n) hondsb(er)ge in de(en)/
en(de) janne hageman die sijn wyve plach te sine in dande(r) side [alse] vande(n) goede(n)/
vors(creven) wout(er)s die de vors(creven) jan gehoude(n) heeft te wy(n)nen gelegen te vossem si. .../
sijn beyde de vors(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeven(e) en(de) sijn vande(n) vors(creven) stoete .../
tebatte bleve(n) in segge(re)n en(de) in vriendelec yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) woute(re) in/
janne den leen van leefdale jan pol en(de) symoene fage en(de) de vors(creven) jan hagen/
in woute(re)n arnts arnde den witte en(de) janne de mol in alsulk(er) voegen d. .../
vors(creven) woute(re)n sine(n) eysch en(de) bescheit den vors(creven) janne en(de) sine(n) segge(re)n ov(er)geve(n) sa(l)/
binne(n) xiiii nachten naest come(n)de alsoe Daer op dat de vors(creven) jan sijn v(er)antw(er)d(en)/
maken sal en(de) dat ov(er)geve(n) den [segge(re)n des] vors(creven) wout(er)s binne(n) xiiii nachte(n) daer nae(st)/
volgende alsoe dat de vors(creven) segge(re)n eysch en(de) v(er)antw(er)den van beyde p(ar)tie(n)/
gehadt hoe(r) seggen d(aer) af seggen en(de) p(ro)noncie(re)n selen bi(n)ne(n) xiiii nachten d(aerna)/
volgende op dat sijs eens en(de) van accorde sijn en(de) soe waer sijs niet va(n) acco(rde)/
gew(or)den en consten dat dan de selve segge(re)n des trecken selen voe(r) scepen(en) v(an)/
loeven(e) o(m)me d(aer) af hoetvo(n)nisse(n) te halen gelijc ochts de p(ar)tien met den recht(e)/
gedingt hadde(n) ende hebbe(n) geloeft beyde p(ar)tien vaste gestedich te ho(uden)/
(et)c(etera) behoudelec dien w(er)t dat eneg(er) p(ar)tien sijn segge(re)n een of meer gebr(eken)/
of niet gec(ri)gen en conste dat sij dan ande(re) in die stat nemen moge(n) sond(er) arg(elist)/
alb(us) rike aug(usti) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer