SAL7308, Act: R°354.1 (148 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°354.1  
Act
Date: 1412-10-23

Transcription

2020-10-13 by Magda van Winkel
Ite(m) baudewijn van mollebisoul jan coulon van gottekem en(de) rechon de le court segge(re)n voergh(enoemt) hebben hoe(r) seggen/
gheseeght ind(er) manieren hier nae volgende Inden yersten dat jan le couvreur doen sal den vors(creven) colarde lybert/
te beet(er)nissen voe(r) alsulke(n) mesd(aet) als hi hem mesdaen heeft een bedev(ar)t tons(er) vrouwen te ruchemadouwe ende voert/
dat de vors(creven) colart den vors(creven) ja(n)ne le couvreur oec te beet(er)nissen doen sal vande(n) mesdade(n) die hi hem mesdaen/
heeft een bedev(ar)t te charters en(de) de vors(creven) bedev(ar)de alle beyde te porre(n) binne(n) xl dagen nae de manisse/
van ernul de buret en(de) ja(n)ne del vaul en(de) goede waerheit d(aer) af te b(ri)ngen/
Item voert es hoe(r) seggen dat alsulken gherusf [recht] als jan le couvreur behouden heeft int huys dat hi den vors(creven)/
colarde heeft v(er)huert de selve colart ov(er)hebben sal te sinen p(ro)fijte sond(er) den vors(creven) janne le couvreur/
enich recht d(aer) in te behouden den tijt vand(er) hueringen duerende ende d(aer) voe(r) sal de vors(creven) colart den vors(creven)/
ja(n)ne le couvreur betalen xx pl(acken) tsjaers/
Ite(m) voerts es hoe(r) seggen dat beyde de vors(creven) p(ar)tyen betalen selen half ende half iii crone(n) xl pl(acken) de/
welke sij selve te gade(r) met den vors(creven) segge(re)n hebben hulpen v(er)te(re)n binne(n) xl n xiiii nachten naest come(n)de/
Ite(m) voert es hoe(r) seggen dat jan le couvreur betalen sal en(de) v(er)nuegen den vorste(r) van laetwijc va(n)/
alsulk(er) [cost] als de selve jan d(aer) inde vroente gedaen heeft rike oppendorp oct(obris) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer