SAL7308, Act: R°363.3-V°363.1 (153 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°363.3-V°363.1  
Act
Date: 1412-10-13

Transcription

2020-10-03 by Magda van Winkel
Cont sij allen lieden want stoet ende tebat geweest hebben tusschen/
janne vand(er) meeren va(n) vorslaer in deen side en(de) ja(n)ne claes diederix/
va(n) he(re)nthout in dande(r) side van borchtochten d(aer) de vors(creven) jan claes/
diederix voe(r) de(n) vors(creven) ja(n)ne vand(er) meere(n) heeft moete(n) betalen van/
gelde dat de vors(creven) jan claes diederix van des vors(creven) jans vand(er) meere(n)/
wegen opghehave(n) heeft van ene(n) ascepe(ne)n brieve van loeven die de/
selve jan claes op den vors(creven) ja(n)ne va(n)d(er) meere(n) spreke(n)de heeft en(de)/
van allen a
Soe sijn beyde de vors(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en)/
en(de) sijn van allen den vors(creven) stoete w en(de) voert va(n) allen ande(re)n saken/
en(de) stucke(n) die sij deen den ande(re)n eysschende moge(n) sijn va(n) wat sake(n)/
dat dat es ble tot op den dach va(n) hede(n) bleve(n) in segge(re)n en(de) in vriendel(ike)/
yffe(n)ne(re)n Te wete(n) de vors(creven) jan vand(er) meere(n) in godev(ar)de bruynseels va(n)/
vorslaer en(de) jannes sneex va(n) vorslaer en(de) vorscr(even) jan claes diederix/
in jacob va(n) roesbroec en(de) gielise van leem(er)svelt in alsulk(er) voeghen/
dat de vors(creven) jan vand(er) meeren sine(n) eysch en(de) aensprake sine(n) segge(re)n ov(er)/
gheve(n) sal [in ghescrifte] bi(n)ne(n) viii dagen naest come(n)de den welke(n) sij dan den vors(creven) ja(n)ne claes/
diederix gheve(n) selen die sijn v(er)antw(er)de d(aer) op make(n) sal [en(de) ov(er)gheven den vors(creven) segge(re)n] bi(n)ne(n) viii dage(n)/
d(aer) naest volge(n)de alsoe dat de vors(creven) iiii segge(re)n aensprake en(de) v(er)antw(er)den/
va(n) beyden vors(creven) p(ar)tien ov(er)gehadt hoe(r) seggen d(aer) af [eendrechtichlec] seggen en(de) uutene(n) selen/
bi(n)ne(n) viii dage(n) d(aer) nae naest volgende op dat sijs eens en(de) va(n) accoerde sijn/
en(de) soe waer sijs niet va(n) accoerde gew(er)de(n) en conste(n) dat de selve iiii segge(re)n/
ene(n) ov(er)man kyese(n) en(de) neme(n) moge(n) de welke ov(er)man sijn berade(n) d(aer) op heb/
segge(re)n d(aer) af segge(n) sal bi(n)ne(n) viii dagen d(aer) nae volge(n)de sond(er) argelist
//
en(de) hebbe(n) geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tien vaste en(de) gestedich te houde(n)/
en(de) te voldoene soe wes de vors(creven) iiii segge(re)n [ocht de overman] tusschen den vorscr(even)/
p(ar)tien segge(re)n en(de) p(ro)noncie(re)n selen op ene(n) banduyn va(n) x crone(n)/
en(de) de sake v(er)loe(re)n en(de) es vorw(er)de soe waer eneg(er) p(ar)tien vors(creven)/
hoe(re)n segge(re)n gebrake(n) een of meer dat sij dan ande(r) in die stat/
neme(n) selen moge(n) spoel(ar)t capellema(n) oct(obris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer