SAL7308, Act: R°416.4 (169 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°416.4  
Act
Date: 1413-01-28

Transcription

2020-11-03 by Magda van Winkel
Ite(m) want stoet en(de) tebat geweest sijn tusschen ja(n)ne en(de) aelbrecht gehete(n)/
puynd(er)s gebruede(re) en(de) pete(re)n h(er)tsh(als) in deen side en(de) janne va(n) dyeste/
in dande(r) side van ver twiste dien sij und(er)linge gehadt hebbe(n) Soe/
sijn sij come(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) en(de) sijn bleve(n) van allen den vors(creven) stoete/
en(de) tebatte en(de) va(n) allen sake(n) d(aer) af ruere(n)de in segge(re)n en(de) vriendelec/
yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) gebruede(re) en(de) pet(er) h(er)tsh(als) in giel(ijs) den rike en(de)/
woute(re)n capellema(n) en(de) de vors(creven) jan van dyeste in henr(icke) van wencsele en(de)/
ja(n)ne eve(r)[e] in alsulk(er) voegen dat elc vande(n) vors(creven) p(ar)tyen de alle [de(n) eyschen(en)] bescheit/
dat sij deen den ande(re)n eysschende mogen sijn den vors(creven) segge(re)n ov(er)gheve(n)/
selen in gescrifte bi(n)ne(n) xiiii nachte(n) naest come(n)de alsoe dat de selve/
segge(re)n der vors(creven) p(ar)tyen eysch ov(er)ghenome(n) d(aer) op v(er)hoe(re)n selen op dats te/
doen es de ghetugen die de p(ar)tyen v(er)hoert begheren te hebbe(n) en(de) hoe(r) segge(n)/
d(aer) af seggen bi(n)nen xiiii nachte(n) d(aer) naest volg(ende) op dat sijs eens en(de) va(n)/
accorde sijn en(de) soe waer sijs niet eens noch va(n) accorde gew(er)den en conste(n)/
dat sij dan aensprake en(de) antw(er)de en(de) al dats voe(r) hen come(n) sal sijn b(ri)nge(n)/
selen voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) en(de) d(aer) af halen een vo(n)nisse gelijc ofs de p(ar)tyen d(aer) af/
met de(n) rechte gedingt hebbe(n) en(de) soe waer enich vande(n) p(ar)tyen sijn segge(re)/
gebrake dat hi dan ande(r) gelike p(er)sone in die stat neme(n) soude moge(n) sond(er)/
argelist en(de) hebben geloeft vaste en(de) gested(ich) (et)c(etera) soe wes de segge(re)n segge(n)/
selen op dat sijs va(n) accorde sijn of de scepen(en) va(n) voe(r) een vo(n)nisse gheve(n) selen/
py(n)noc spoel(ar)t ja(nuarii) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer