SAL7308, Act: R°439.1 (177 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°439.1  
Act
Date: 1413-03-09

Transcription

2020-11-11 by Magda van Winkel
Item want stoet ende tebat geweest sijn tusschen/
hendrick vanden calsteren ende jo(ffrouw)e margrieten/
van hoelaer sine wive gewaerde ende on/
sen nemende in deen side ende jo(ffrouw)e aliten/
van velthem moeder der selver jo(ffrouw)e margrieten/
hendrick dijngelsche ende joffr(ouw)e margriete/
van velthem sijne wive op hen nemende liebrecht/
vanden [vacat] ende jo(ffrouw)e [vacat] sijn wijff/
in dandere side van alsulke(n) goeden als de/
voirs(creven) partijen bleve sijn vander doot henricx/
wijlen van velthem om den voors(creven) jo(ffrouw)e mar/
griete ende jo(ffrouw)e [vacat] die hem aengestorven/
waeren van m(eeste)[r] arnde wijlen van velthem sijnen/
vader ende oock van alsulcke goede(nisse)/
alsde voors(creven) hend(ric) wijlen van velthem selve/
toecreghen hadde soo sijn beijde de voors(creven)/
partijen comen voor schepenen van loven ende/
sijn van alles die voors(creven) staete ende tebatte/
bleve in segge(re) ende in vriendelic berso(n)nen/
te weten in lodewijc uuter helcht ende/
janne de ridde(re) ende hebben geloofft beijde/
de voirs(creven) parteijen vaste ende gestedich/
te houden soo wes de voors(creven) segg(er)en hieraff/
segge ende t(er)mine(re)n selen coram alb(us) rike/
martii ix 1412
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer