SAL7308, Act: R°449.4 (179 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°449.4  
Act
Date: 1413-03-29

Transcription

2020-11-17 by Magda van Winkel
Item marie docht(er) jans coillon daguysart [die] in jegew(or)dich(eit) d(er) scepen(en)/
va(n) loeven(e) gestaen heeft bekendt en(de) gelijt soe wes denijs va(n) dyon/
en vail daer sij bi gesete(n) en(de) geweest heeft met hoe(r) gedaen en(de)/
gaens heeft gehadt dat dat geweest heeft en(de) es hoers danx/
en(de) goets willen en(de) hadde sijt noch te doene dat sijt noch doen/
soude cor(am) eisde(m)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer