SAL7308, Act: V°102.2 (51 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°102.2  
Act
Date: 1412-03-01

Transcription

2015-07-08 by Ruth Lintermans
Cont sij allen lieden dat van alsulke(n) stoete en(de) tebatte als gheweest sijn/
tusschen frankart de per preit va(n) seneffe in deen side en(de) janne va(n)/
goirmont porte(r) van loev(en)en in dande(r) van [wat] schoude ocht vorw(er)de dat/
dat sij die sij und(er)lingen gaens gehadt mogen hebbe(n) tot op de(n) dach va(n)/
v heden De vors(creven) p(ar)tien sijn come(n) voe(r) scep(en)en va(n) lov(en) en(de) hebbe(n) geloeft/
vaste en(de) ghestedich te houden alsulken seggen als jan de housey?/
bailhu va(n) fellu jan van goy meye(r) va(n) viertain en(de) gheert le couvreur/
va(n)den vors(creven) gescille tusschen den selve(n) p(ar)tien segge(n) en(de) t(er)mine(re)n selen/
op ene(n) banduyn va(n) xii[x] cor(onarum) f(ra)nc(ie) tot ons gened(ichs) he(re)n behoef va(n) brab(an)t/
joh(anne) borch(oven) po(n)te m(ar)tii p(rim)[a]
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-07-23 by Inge Moris